ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวบต. สำรวจสัตว์ทะเลหายากบริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก เดือนพฤษภาคม 2564

ศวบต. สำรวจสัตว์ทะเลหายากบริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก เดือนพฤษภาคม 2564

วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.)
สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณอ่าวไทยตอนบน
ฝั่งตะวันตก พบสัตว์ทะเลหายาก 3 ชนิด คือ 

1. วาฬบรูด้า (Bryde’s Whale : Balaenoptera edeni
พบจำนวน 5 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร 
ระยะห่างฝั่ง 12-20 กิโลเมตร เป็นคู่แม่ลูก 2 คู่ และตัวเดี่ยว 1 ตัว 
จากการตรวจสอบอัตลักษณ์ (Photo ID) สามารถระบุชื่อได้ คือ 
แม่สาครกับลูกตัวใหม่ แม่ท่องสมุทรกับลูกตัวใหม่ และเจ้าสุขใจ
และยังได้รับแจ้งจากเรือประมงในพื้นที่พบวาฬบรูด้าเข้ามาหากิน
นอกชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ อีกด้วย

2. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise : 
Neophocaena phocaenoides)  พบจำนวน 2 ตัว 
พบบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร 
ในระยะห่างฝั่ง 17-18 กิโลเมตร

3. โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) พบประมาณ 30 ตัว บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ระยะห่างฝั่ง 4-6 กิโลเมตร

สัตวแพทย์ทำการตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าทั้งสิ้นจำนวน 3 ตัว ได้แก่ 
แม่สาครกับลูกตัวใหม่ และเจ้าสุขใจ มีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ 
แม่สาครมีความสมบูรณ์​ของ​ร่างกาย​ (body condition score) ต่ำ 
เนื่องจากอยู่ในระยะให้นมลูก และพบรอยโรค Tattoo skin disease​ (TSD)​ บนผิวหนัง ส่วนลูกแม่สาคร และเจ้าสุขใจ มีความสมบูรณ์​ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่พบรอยโรคบนผิวหนัง ซึ่งนายสัตวแพทย์จะติดตามสุขภาพของวาฬบรูด้าในอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตกต่อไป