ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวบต. สำรวจสัตว์ทะเลหายาก จ.สมุทรสาคร เดือนมิถุนายน 2564

ศวบต. สำรวจสัตว์ทะเลหายาก จ.สมุทรสาคร เดือนมิถุนายน 2564

วันที่ 1-4 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) สำรวจสัตว์ทะเลหายาก
และใกล้สูญพันธุ์บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร พบสัตว์ทะเลหายาก 3 ชนิด คือ 

1. วาฬบรูด้า (Bryde’s Whale : Balaenoptera edeni
พบนอกชายฝั่งในระยะ 22 กิโลเมตร เป็นคู่แม่ลูก 1 คู่ ได้แก่ แม่สดใสและเจ้าแสนดี 
และได้รับแจ้งจากเรือประมงว่า พบวาฬบรูด้าเข้ามาหากินบริเวณ
นอกชายฝั่งจังหวัดสมุทรปราการในช่วงเวลาสำรวจนี้

2. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise : Neophocaena phocaenoides)  
พบจำนวน 10 ตัว ในระยะห่างฝั่ง 12 กิโลเมตร

3. โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) พบประมาณ 25 ตัว 
แพร่กระจายบริเวณฝั่งตะวันออกของปากแม่น้ำท่าจีน ระยะห่างฝั่ง 2-12 กิโลเมตร

สัตวแพทย์ทำการตรวจสุขภาพวาฬบรูด้า ได้แก่ แม่สดใสและเจ้าแสนดี 
ทั้งคู่มีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ แม่สดใส 
มีความสมบูรณ์​ของ​ร่างกาย​ (body condition score) ต่ำ 
เนื่องจากอยู่ในระยะให้นมลูก และพบรอยโรค Tattoo skin disease​ (TSD)​ บนผิวหนัง 
ส่วนเจ้าแสนดี มีความสมบูรณ์​ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่พบรอยโรคบนผิวหนัง 
ซึ่งนายสัตวแพทย์จะติดตามสุขภาพของวาฬบรูด้าในอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตกต่อไป