ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวบต. สำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ บริเวณอ่าวไทยตอนบน

ศวบต. สำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ บริเวณอ่าวไทยตอนบน

 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ดำเนินการสำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3 สถานี คือ บริเวณหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี บริเวณหาดค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี และบริเวณหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้น และตักด้วยสวิง พร้อมเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ และตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบค่าความเค็มของน้ำทะเล ระหว่าง 33.50-34.30 ppt ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำทะเล ระหว่าง 7.62-7.96 ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ ระหว่าง  5.05-6.94 มิลลิกรัมต่อลิตร  ผลการสำรวจพบแมงกะพรุนพิษ จำนวน 1 ชนิด บริเวณหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ แมงกะพรุนไฟ (Chrysaora sp.)