ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวบต. สำรวจสัตว์ทะเลหายากบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร เดือนกรกฎาคม 2564

ศวบต. สำรวจสัตว์ทะเลหายากบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร เดือนกรกฎาคม 2564

วันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.)
สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร พบสัตว์ทะเลหายาก 2 ชนิด คือ 

1. โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) พบประมาณ 15 ตัว 
แพร่กระจายบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ระยะห่างฝั่ง 4-8 กิโลเมตร

2. วาฬบรูด้า (Bryde’s Whale : Balaenoptera edeni
สำรวจพบและได้รับรายงานจากเรือประมงและเรือท่องเที่ยว รวมมากกว่า 8 ตัว
สำรวจพบ 3 ตัว นอกชายฝั่งตะวันออกของปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ระยะห่างฝั่ง 18 กิโลเมตร 
ตรวจสอบอัตลักษณ์ (Photo ID) ระบุชื่อได้ คือ เจ้าส้มตำ เจ้าตึก และวาฬบรูด้าไม่ทราบชื่อ 1 ตัว 
ในช่วงเวลาสำรวจได้รับแจ้งพบ แม่กันยาและเจ้ามาลี เข้ามาหากินในบริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง 
จังหวัดสมุทรสงคราม ห่างฝั่ง 15 กิโลเมตร
นอกจากนี้ยังได้รับแจ้งพบวาฬบรูด้าบริเวณสมุทรสาคร และสมุทรปราการ 
ในระยะห่างฝั่ง 15-30 กิโลเมตร อีกด้วย

สัตวแพทย์ทำการตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าที่สำรวจพบ ได้แก่ เจ้าส้มตำ 
พบมีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ 
มีความสมบูรณ์​ร่างกาย (body condition score) อยู่ในเกณฑ์ดี​ 
และพบรอยโรค Tattoo skin disease​ (TSD)​ บนผิวหนัง 
ซึ่งนายสัตวแพทย์จะติดตามสุขภาพ
ของวาฬบรูด้าในอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตกต่อไป