ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวบต. สำรวจประเมินสถานภาพปะการัง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศวบต. สำรวจประเมินสถานภาพปะการัง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     ระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก (ศวบอ.) สำรวจสถานภาพแนวปะการัง โดยวิธี line intercept transect บริเวณ เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ เกาะแรด เกาะเหลื่อม และเกาะพัง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดีมาก มีปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora sp.) และปะการังรังผึ้ง (Goniastrea sp.) เป็นปะการังชนิดเด่น สถานีใกล้ชายฝั่ง มีตะกอนปกคลุมปะการังบางส่วน พบลักษณะอาการผิดปกติในปะการัง 3 รูปแบบ ได้แก่ การตอบสนองของปะการังต่อปัจจัยรบกวนภายนอกโดยการผลิตเม็ดสี (Pigmentation response) วงฟอกขาว (Non Focal Bleaching) และการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ (Growth anomalies) ตัวอ่อนปะการัง พบตัวอ่อนปะการังชนิดเด่นได้แก่ ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora sp.) สัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ พบเม่นทะเลในวงศ์ Diadematidae เป็นวงศ์เด่น พบปลาสลิดหินเล็กเกล็ดวาว (Neopomacentrus anabatoides) เป็นชนิดเด่น