ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

      ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก โดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิในน้ำทะเลระยะยาว (Temperature data logger) ที่ทุ่นนำร่องบริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี จำนวน 4 สถานี ที่ระดับความลึก 1 เมตรจากผิวหน้าน้ำทะเล และบริเวณแนวปะการังเกาะเหลื่อม และเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 สถานี ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณอ่างไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2563–กันยายน 2564 พบว่า อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก มีค่าอยู่ระหว่าง 25.84-33.30 องศาเซียลเซียส และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.76±1.3 องศาเซียลเซียส

 

ดาวน์โหลด

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.11 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 129