ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวบต. สำรวจสัตว์ทะเลหายากบริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

ศวบต. สำรวจสัตว์ทะเลหายากบริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

     วันที่ 10 – 15 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี พบสัตว์ทะเลหายาก 3 ชนิด คือ 

1. โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) พบแพร่กระจายอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 15-20 ตัว บริเวณปากร่องแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 15-20 ตัว และพบบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 20-25 ตัว

2. โลมาหลังโหนก (Indo-Pacific Humpback dolphin: Sousa chinensis) พบอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 ตัว

3. วาฬบรูด้า (Bryde’s whale : Balaenoptera edeni) พบบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 8 ตัว ตรวจสอบอัตลักษณ์ (Photo ID) พบเป็นแม่ท่องสมุทร และลูก ส่วนวาฬบรูด้าอีก 6 ตัว ไม่สามารถระบุชื่อได้

     นายสัตวแพทย์ได้ตรวจสุขภาพวาฬบรูด้า โดยพบมีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ มีความสมบูรณ์ร่างกาย (body condition score) อยู่ในเกณฑ์ดี และพบรอยโรค Tattoo skin disease (TSD) บนผิวหนังวาฬบรูด้าจำนวน 2 ตัว ซึ่งนายสัตวแพทย์จะติดตามสุขภาพของวาฬบรูด้าในอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตกต่อไป