ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง

     ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก โดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิในน้ำทะเลระยะยาว (Temperature data logger)   ที่ทุ่นนำร่องบริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี จำนวน 4 สถานี ที่ระดับความลึก 1 เมตรจากผิวหน้าน้ำทะเล และบริเวณแนวปะการังเกาะเหลื่อม และเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 สถานี
     ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ช่วงระหว่างเดือนมกราคม–มีนาคม 2565 พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าระหว่าง 27.52-32.02 องศาเซลเซียส และค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่า 29.42±0.8 องศาเซลเซียส จากข้อมูลพบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2565     จากการสำรวจเบื้องต้นยังไม่พบผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งสอดคล้องกับ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch ที่ได้คาดการณ์ว่าในเดือนมีนาคม-เมษายน 2565 ปะการังไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเล ทั้งนี้ จะดำเนินการติดตามเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลที่จะมีผลต่อทรัพยากรปะการังอย่างใกล้ชิด

ดาวน์โหลด

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 113