ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง

     ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การฟอกขาวของปะการังบริเวณแนวปะการังเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเก็บข้อมูลด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำทะเลระยะยาว (Temperature data logger) ซึ่งข้อมูลค่าเฉลี่ยอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2565 มีรายละเอียด ดังนี้ โดยรวมช่วงระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 19 เมษายน 2565 พบว่า อุณหภูมิน้ำทะเลแนวปะการังเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีค่าอยู่ระหว่าง 28.754-31.676 องศาเซลเซียส จากข้อมูลพบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม แต่จากการสำรวจแนวปะการังเบื้องต้นยังไม่พบการฟอกขาว ซึ่งสอดคล้องกับ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch ที่ได้คาดการณ์ว่าในเดือนมีนาคม-เมษายน ปะการังไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเล อย่างไรก็ตาม NOAA ได้คาดการณ์ว่าอาจเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยในเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งทาง ศวบต. จะดำเนินการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.29 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 45