ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสุขภาพและสำรวจประชากรสัตว์ทะเลหายากในถิ่นที่อยู่อาศัย

ตรวจสุขภาพและสำรวจประชากรสัตว์ทะเลหายากในถิ่นที่อยู่อาศัย

  วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี พบสัตว์ทะเลหายาก คือวาฬบรูด้า (Bryde’s whale : Balaenoptera edeni) จำนวน 7 ตัว และรับแจ้งพบ 1 ตัว บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จากการตรวจสอบอัตลักษณ์ (Photo ID) เป็นตัวเดี่ยว 2 ตัว คือ เจ้าส้มตำ และเจ้ามีทรัพย์ เป็นคู่เเม่ลูก จำนวน 3 คู่ คือ
     - แม่สดใสกับเจ้าแสนดี 
     - แม่กันยากับเจ้ามาลี
     - แม่สายชลกับเจ้าสายน้ำ

     สัตวแพทย์ทำการตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าที่สำรวจพบ พบมีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ มีความสมบูรณ์ร่างกาย (Body Condition Score) อยู่ในเกณฑ์ดี และพบรอยโรค Tattoo Skin Disease (TSD) บนผิวหนังวาฬบรูด้าจำนวน 5 ตัว ซึ่งนายสัตวแพทย์จะติดตามสุขภาพของวาฬบรูด้าในอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตกต่อไป