ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจปริมาณก้นบุหรี่ ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สำรวจปริมาณก้นบุหรี่ ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ในวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ทำการสำรวจก้นบุหรี่ ณ ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้วิธีสุ่มเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 88 จุด ที่ความลึกถึง 10 ซม. ตลอดแนวชายหาด 5.5 กม. หรือ 341,000 ตารางเมตร มีก้นบุหรี่ 211,420 มวน หรือเฉลี่ย 0.6 มวนต่อตารางเมตร ซึ่งการสำรวจปริมาณก้นบุหรี่ในครั้งนี้ จะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการต่อไป