ข่าวประชาสัมพันธ์

พบซากเต่าทะเลเกยตื้น บริเวณโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

พบซากเต่าทะเลเกยตื้น บริเวณโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ได้รับแจ้งจากนายอดิศักดิ์ คลังนาค เจ้าหน้าที่ของโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นเครือข่าย และได้ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากจากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน เรื่องพบซากเต่าทะเลเกยตื้น บริเวณโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

     จากการตรวจสอบพบเป็นเต่าตนุ (Green turtle : Chelonia mydas) เพศเมีย โตเต็มวัย

- ความกว้างกระดอง 76 ซม.
- ความยาวกระดอง 94 ซม. 
- น้ำหนักประมาณ 70 กก. 

     ซากเต่าตนุมีสภาพเน่ามาก ผิวหนังภายนอกหลุดลอก ลำตัวบวมอืด ลูกตาด้านซ้ายหายไป จากการผ่าพิสูจน์ พบขยะทะเลประเภทถุงพลาสติกและเศษเชือกในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งอาจจะทำให้ระบบทางเดินอาหารอุดตัน และเป็นสาเหตุการตายของเต่าตนุตัวดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างขยะทะเล เพื่อวิเคราะห์ประเภทของขยะ ส่วนซากดำเนินการกลบฝังเรียบร้อย