ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

วัันที่ 7 - 11 มกราคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ดำเนินการสำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้นบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดฉะเชิงเทราถึงจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 5 สถานี พร้อมทั้งตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น และเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ จากการสำรวจพบแมงกะพรุนทั้งหมด 3 ชนิด โดยพบแมงกะพรุนที่อาจก่อให้เกิดอันตราย จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ Chrysaora sp. (แมงกะพรุนไฟ) บริเวณหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี แมงกะพรุนอื่น ๆ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ Zygocanna sp. บริเวณหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี และ Lobonemoides sp. (แมงกะพรุนลอดช่อง) บริเวณหาดค่ายนเรศวร จังหวัดเพชรบุรี