ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

การประชุมตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมตรวจราชการกระทรวงฯประจำปี 2562 เขตตรวจราชการที่ 4 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจกระทรวงฯ (การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา) พร้อมรับทราบแผนและผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ปัยหาอุปสรรคการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัดสมุทสาครเข้าร่วมประชุมดังนี้
-สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร
-สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
-ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
-ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทสาคร)
-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์
-ศูนย์ป่าไม้สมุทรสาคร
-สถานีเพาะชำกล้าไม้สมุทรสาคร