ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก

วันที่ 18-22 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศวทบ. สำรวจและติดตามสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณอ่าวไทย
ตอนบนพบสัตว์ทะเลหายาก3 ชนิด

1. โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) จำนวน 10-15 ตัว ว่ายน้ำหากินปลาอยู่บริเวณ แนวโป๊ะ และแปลงหอยแมลงภู่ บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง ห่างจากชายฝั่ง 4 กิโลเมตร และบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จำนวน 8-10 ตัว ว่ายน้ำรวมกลุ่มกันหาปลา อยู่ห่างจากชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร 18 กิโลเมตร

2. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise:Neophocaena phocaenoides) จำนวน 2 ตัว บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง ห่างจากชายฝั่ง 5 กิโลเมตร บริเวณจังหวัดเพชรบุรี
จำนวน 15-20 ตัว ห่างจากชายฝั่ง 27 กิโลเมตร และจำนวน 5-6 ตัว บริเวณปากแม่น้ำบางตะบูน ห่างจากชายฝั่ง 6-7 กิโลเมตร 

3. วาฬบรูด้า (Bryde’s Whale: Balaenoptera edeni) จำนวน 1 ตัว
คือ เจ้าสายธาร ว่ายน้ำขึ้นอ้าปากกินปลาอยู่บริเวณปากร่องแม่น้ำท่าจีน ห่างจากฝั่ง 20-22กิโลเมตร 

สุขภาพเจ้าสายธาร พบว่ามีอัตราการหายใจและคุณภาพเสียงหายใจอยู่
ในเกณฑ์ปกติ และมีความสมบูรณ์ของร่างกาย (body condition score) อยู่ในเกณฑ์พอใช้ พบรอยโรคบนผิวหนัง (Tattoo skin disease) ของเจ้าสายธาร  ซึ่งนายสัตวแพทย์จะติดตามลักษณะรอยโรคบนผิวหนังต่อไป