ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก

วันที่ 22-26 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศวทบ. สำรวจและติดตามสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณอ่าวไทยตอนบน พบสัตว์ทะเลหายาก2 ชนิด
1. โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) จำนวน 10-15 ตัว ว่ายน้ำรวมกลุ่มหากินอยู่บริเวณ ปากแม่น้ำบางปะกง 
2. วาฬบรูด้า (Bryde’s Whale: Balaenoptera edeni) จำนวน 3 ตัว
คือ แม่เพชร แม่สาครและลูกตัวใหม่ (ลูกตัวที่ 5 ของแม่สาคร) แม่เพชร ว่ายน้ำขึ้นกินปลาอยู่บริเวณร่องเรือน้ำมัน ห่างจากชายฝั่งเพชรบุรี 7.2 กิโลเมตร N13 14 11.8 E100 06 55.0 ส่วนแม่สาคร และลูกใหม่ พบอยู่กับลูกตัวที่ 5 เป็นครั้งแรก อยู่บริเวณก้นโป๊ะปลาทูบ้านแหลม N13 14 29.8 E100 06 51.3 ห่างจากชายฝั่งทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 7.5 กิโลเมตร ขึ้นอ้าปลากินฝูงปลา (Lunge feeding) บริเวณผิวน้ำ 6-10 ครั้ง แต่ละครั้งอ้าปากนานประมาณ 30-40 วินาที และว่ายน้ำต้อนฝูงปลา ลูกตัวใหม่ของแม่สาคร เริ่มมีพฤติกรรมอ้าปากกินอาหารแต่ยังไม่สามารถตั้งปากตรงได้ 
ผลตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าพบว่า แม่สาคร มีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ (4 ครั้งต่อ 5 นาที) มีความสมบูรณ์ของร่างกายพอใช้ (Body Condition Score ; BCS = 2) พบรอยโรคบนผิวหนังทั่วลำตัว (Tattoo skin disease like)  รอยแผลเป็นนูน (Keloid) ที่กรามล่างทั้งสองข้าง และ ซี่กรองด้านขวาหัก 2 จุด ส่วนลูกตัวใหม่ของแม่สาคร มีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติเช่นกัน (4 ครั้งต่อ 5 นาที) มีความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี (BCS=3) ผิวหนังปกติไม่พบรอยโรคหรือบาดแผล และแม่เพชร มีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ (4 ครั้งต่อ 5 นาที) มีความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี( BCS = 3) ไม่พบรอยโรคบนผิวหนังทั่วลำตัว (Tattoo skin disease like)  ไม่พบรอยแผลใหม่