ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ตอนบน ได้ลงพื้นที่สำรวจขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำทั้ง 5 แห่ง

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ตอนบน ได้ลงพื้นที่สำรวจขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำทั้ง 5 แห่ง

ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการศึกษาปริมาณและชนิดของขยะลอยน้ำที่ไหลจากแม่น้ำสายหลัก 5 สาย (บางปะกง เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และบางตะบูน) ลงสู่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน โดยการกางอวนดักขยะลอยน้ำจากปากแม่น้ำทั้ง 5 แห่ง ในช่วงเวลาน้ำขึ้นและน้ำลง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เก็บกู้ ชั่งน้ำหนักและคัดแยกประเภทขยะตามวิธีของ International Coastal Cleanup (ICC) โดยผลการศึกษาอยู่ระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ