ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน โดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิในน้ำทะเลระยะยาว (Temperature data logger)

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน โดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิในน้ำทะเลระยะยาว (Temperature data logger)

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน โดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิในน้ำทะเลระยะยาว (Temperature data logger)
ที่ทุ่นนำร่องบริเวณชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี รวม 11 สถานี เป็นประจำทุก 2 เดือน ที่ระดับความลึก 1 เมตรจากผิวหน้าน้ำทะเล โดยมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลรายจังหวัด ช่วงระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562, มิถุนายน - สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลด

อุณหภูมิน้ำ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 40
สิงหาคม 62 การติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 24