ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก

ระหว่างวันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ศวทบ.) สำรวจและติดตามสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณอ่าวไทยตอนบน พบสัตว์ทะเลหายาก 3 ชนิด ดังนี้

1. โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin: Orcaella brevirostris) จำนวน 5-10 ตัว ว่ายน้ำหากินอยู่บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร และจำนวน 10-15 ตัว มีคู่แม่ลูก 1 คู่ บริเวณปากแม่น้ำบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี

2.โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise: Neophocaena phocaenoides) จำนวน 10-12  ตัว มีคู่แม่ลูก 1 คู่ ว่ายน้ำหากินอยู่บริเวณแนวชายฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี 

3. วาฬบรูด้า (Bryde’s Whale: Balaenoptera edeni) จำนวน 2 ตัว พบบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี จากการตรวจสอบอัตลักษณ์ พบเป็นเจ้าศรีสุข และเจ้าเมษา ว่ายน้ำตะแคงกินปลา โดยเจ้าศรีสุขแสดงพฤติกรรมกระโดด 6 ครั้ง บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรี

ผลการตรวจสุขภาพวาฬบรูด้า จำนวน 2 ตัว

- เจ้าศรีสุข มีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ มีความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี (Body Condition Score = 3)พบรอยโรคบนผิวหนัง (Tattoo skin disease like) ทั่วลำตัว

- เจ้าเมษา มีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ มีความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (Body Condition Score = 2) พบรอยโรคบนผิวหนัง (Tattoo skin disease like) ทั่วลำตัว

 ซึ่งสัตวแพทย์จะติดตามลักษณะรอยโรคบนผิวหนังต่อไป