ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ตอนบน ได้ลงพื้นที่สำรวจขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำทั้ง 5 แห่ง

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ตอนบน ได้ลงพื้นที่สำรวจขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำทั้ง 5 แห่ง

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการเก็บตัวอย่างขยะลอยน้ำจากปากแม่น้ำ 5 สาย ในอ่าวไทยตอนบน (บางปะกง  เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และบางตะบูน) เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณขยะลอยน้ำที่ไหลลงสู่อ่าวไทยตอนบน โดยการกางอวนดักขยะลอยน้ำจากปากแม่น้ำทั้ง  5  แห่ง แยกเก็บกู้ขยะระหว่างน้ำขึ้นและน้ำลง เป็นเวลา  24  ชั่วโมง คัดแยกประเภทขยะ นับจำนวน และชั่งน้ำหนักตามวิธีของ International  Coastal  Cleanup  (ICC) โดยผลการศึกษาอยู่ระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ