ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20-31 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) สำรวจสัตว์ทะเลหายาก และใกล้สูญพันธุ์ในอ่าวไทยตอนบนร่วมกับนักวิจัยสาธารณรัฐ ประชาชนจีน

วันที่ 20-31 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) สำรวจสัตว์ทะเลหายาก และใกล้สูญพันธุ์ในอ่าวไทยตอนบนร่วมกับนักวิจัยสาธารณรัฐ ประชาชนจีน

 วันที่ 20-31 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) สำรวจสัตว์ทะเลหายาก
และใกล้สูญพันธุ์ในอ่าวไทยตอนบนร่วมกับนักวิจัยสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พบสัตว์ทะเลหายาก 3 ชนิด คือ 

1. โลมาอิรวดี (lrrawaddy dolphin : Orcealla brevirostris) ) 
แพร่กระจายนอกชายฝั่งทะเล ตำบลบางตะบูน - บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 30 ตัว ในระยะ 10 -15  กิโลเมตร   

2. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise : Neophocaena 
phocaenoides
) จำนวน 5 ตัว พบนอกชายฝั่งทะเลบ้านแหลมในระยะ 8 กิโลเมตร  

3. วาฬบรูด้า (Bryde’s Whale : Balaenoptera edeni) เข้ามาอาศัย 
หากิน ผสมพันธุ์ และเลี้ยงลูก บริเวณปากแม่น้ำบางตะบูน - แม่กลอง 
ระยะห่างฝั่ง 10 –15 กิโลเมตร และนอกชายฝั่ง ตำบลบางแก้ว - 
แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ระยะห่างฝั่ง 10-20 กิโลเมตร 

จากการตรวจสอบอัตลักษณ์ (Photo ID) พบวาฬบรูด้าจำนวน 22 ตัว 
ได้แก่ เเม่เพชร เจ้าใบเตย เจ้าสาคู เจ้าตึก เจ้าศรีสุข เจ้ามีนา เจ้าวันชัย 
เจ้าอิ่มเอม เจ้าเอกน้อย เจ้ามีสุข เจ้าส้มตำ 
คู่แม่ลูกจำนวน 4 คู่ ได้แก่ 
แม่วันดีและลูกตัวใหม่ แม่มารวยและเจ้ามาดี แม่ข้าวเหนียวและ
เจ้าข้าวหอม แม่พาฝันและเจ้าเปรมปรี และที่ไม่ทราบชื่อ จำนวน 3 ตัว 

สัตวแพทย์ทำการตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าทั้งสิ้นจำนวน 15 ตัว พบว่า
ทุกตัวมีการเคลื่อนไหว การทรงตัว คุณภาพและอัตราการหายใจปกติ
และความสมบรูณ์ของร่างกาย (Body Condition Score: BCS) 
อยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย BCS=2.56) และพบรอยโรคบนผิวหนัง 
(Tattoo Skin disease: TSD)  ทั้ง 15 ตัว พบเหาฉลาม (Remora sp.)
จำนวน 1 ตัว คือ ลูกของแม่วันดีตัวที่ 3 ซึ่งนายสัตวแพทย์จะติดตาม
สุขภาพวาฬบรูด้าในอ่าวไทยตอนบนต่อไป