ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง "สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย"

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง "สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย"

 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง "สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย" ให้แก่ นักเรียน หน่วยงานในท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป
 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้แนวคิดหลัก "อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก"                    

โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562  

เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ทะเลหายาก และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความสมดุล ในระบบนิเวศทางทะเลสืบต่อไป