ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก

วันที่ 20-24 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) สำรวจสัตว์ทะเลหายาก
และใกล้สูญพันธุ์บริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี พบสัตว์ทะเลหายาก 2 ชนิด คือ 

1. โลมาอิรวดี (lrrawaddy dolphin : Orcealla brevirostris
แพร่กระจาย 5-6 ตัวบริเวณชายฝั่งทะเลตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ระยะห่างจาก ฝั่ง 3 กิโลเมตร บริเวณปากแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก จำนวน 25-30 ตัว ระยะห่างจากฝั่ง 8-9 กิโลเมตร 
บริเวณปากแม่น้ำบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี 25-30 ตัว ระยะห่างจากฝั่ง 10-12 กิโลเมตร

2. โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise : Neophocaena 
phocaenoides
) พบแพร่กระจายนอกชายฝั่งทะเลปากแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก 20 ตัว ระยะห่างฝั่ง 15 กิโลเมตร จากตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณนอกชายฝั่งทะเลตำบลบางบ่อ-บางกระเจ้า 10-12 ตัว จังหวัดสมุทรสาคร ระยะห่างจากชายฝั่ง 14-15 กิโลเมตร บริเวณชายฝั่งทะเลตำบลปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี 2 ตัว ระยะห่างจากชายฝั่ง 20 กิโลเมตร