ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก

วันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 สำรวจสัตว์ทะเลหายากบริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 

สำรวจพบสัตว์ทะเลหายาก 1 ชนิด คือ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise : Neophocaena 
phocaenoides
) พบแพร่กระจายนอกชายฝั่งทะเลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 10-12 ตัว ระยะห่างฝั่ง 13 กิโลเมตร และ 15-20 ตัว แพร่กระจายใกล้ชายฝั่งทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะ 1-3 กิโลเมตร บริเวณเกาะสะเดา-เขาเต่า เกาะสัตกูด เขาแดง และทุ่งน้อย
และจากการสัมภาษณ์ชาวประมง ชาวประมงพบสัตว์ทะเลหายาก 2 ชนิด คือ 
1. วาฬบรูด้า (Bryde’s whale:Balaenoptera edeni) พบ 1-2 ตัว ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณนอกชายฝั่งทะเลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระยะ 15 กิโลเมตร ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 พบ 2 ตัว บริเวณหัวเขาแม่รำพึง และคู่แม่ลูก 1 คู่ บริเวณเกาะจาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. โลมาหลังโหนก (Indo-Pacific humpback dolphin: Sousa chinensis) บริเวณใกล้ชายฝั่งหาดหนองแก-เขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4-5 ตัว ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่พบปะกับชุมชน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชุมชนชายฝั่งทะเล เพื่อรวบรวมข้อมูลสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้เกิดการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์