ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย​ตอน​บน​ฝั่ง​ตะวันตก​ (ศวบต.)​ เข้าร่วมงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี 2563 (World Wildlife Day 2020)​

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย​ตอน​บน​ฝั่ง​ตะวันตก​ (ศวบต.)​ เข้าร่วมงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี 2563 (World Wildlife Day 2020)​

วันที่ 3 มีนาคม 2563 กรมทรัพยากร​ทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย​ตอน​บน​ฝั่ง​ตะวันตก​ (ศวบต.)​ เข้าร่วมงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี 2563 (World Wildlife Day 2020)​ โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เยาวชนและเข้าผู้ร่วมงานเกี่ยวกับ ชนิดพันธุ์​สัตว์ทะเลหายากในประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์​พระราม 9 จังหวัดปทุมธานี​ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน และมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มาเยี่ยมชมนิทรรศการและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของ ศวบต.