ข่าวประชาสัมพันธ์

พบไข่เต่าทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พบไข่เต่าทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 29 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ที่ 3 (สทช.3)​ เข้าตรวจสอบรังไข่เต่า​ ที่ได้รับแจ้งพบรอยเต่าทะเลขึ้นวางไข่ จากนายอิทธิพล ยังผ่อง ชาวบ้านในพื้นที่ ณ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ 
เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ คาดว่าเป็นรอยเดินเต่าตนุ
(Green turtle : Chelonia mydas)

- ความกว้างรอยเดิน 84 ซม. 
- พบไข่เต่าทะเล (ไม่ทราบจำนวน)​
- รังไข่เต่ามีขนาดความกว้าง 33 ซม. ความยาว 30 ซม. และความลึก 60 ซม.

เจ้าหน้าที่ทำการครอบรังไข่เต่าเพื่อป้องกันสัตว์ผู้ล่าขุดคุ้ยไข่เต่า และได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการเฝ้าระวังแม่เต่าทะเลขึ้นวางไข่  และการดูแลรังไข่เต่าให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ สทช.3 ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่จะจัดกำลังและเวรยามดูแลรังไข่เต่าจนกว่าลูกเต่าจะฟักและลงทะเลต่อไป