ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก โดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิในน้ำทะเลระยะยาว (Temperature data logger)  ที่ทุ่นนำร่องบริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี จำนวน 4 สถานี ที่ระดับความลึก 1 เมตร จากผิวหน้าน้ำทะเล และที่ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ้านวน 1 สถานี  ที่ระดับความลึก 1 เมตรจากพื้ทะเล (จุดเฝ้าระวังการฟอกขาว) โดยมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลรายจังหวัด ช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2562-พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 9