ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก โดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิในน้ำทะเลระยะยาว (Temperature data logger) ที่ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 สถานี ที่ระดับความลึก 1 เมตรจากพื้นทะเล โดยมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิน้ำทะเล ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 ดังนี้ โดยรวมช่วงระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2563 พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน มีค่าอยู่ระหว่าง 30.36-33.95C และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.88±0.7C  โดยอุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มค่อยๆสูงขึ้น จึงควรติดตามเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดต่อทรัพยากรปะการัง ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก

ดาวน์โหลด

ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 106