ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวบต. สำรวจสัตว์ทะเลหายากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน 2563

ศวบต. สำรวจสัตว์ทะเลหายากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน 2563

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) สำรวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก พบสัตว์ทะเลหายาก 2 ชนิด คือ 

1. โลมาอิรวดี (lrrawaddy dolphin : Orcealla brevirostris) 
พบกลุ่มประชากรขนาด 10-15 ตัว ในบริเวณปากร่องแม่น้ำบางตะบูน
และนอกฝั่ง ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  
ในระยะห่างฝั่ง 7 กิโลเมตร

2. วาฬบรูด้า (Bryde’s Whale : Balaenoptera edeni) 
พบแพร่กระจายตั้งแต่บริเวณนอกชายฝั่งตะวันตกของ จ.สมุทรสาคร
ระยะห่างฝั่ง 20 กิโลเมตร ลงมาจนถึงบริเวณนอกชายฝั่ง อ.บ้านแหลม
จ.เพชรบุรี ในระยะห่างฝั่ง 6-12 กิโลเมตร
ซึ่งพบประชากรส่วนใหญ่รวมถึงวาฬคู่แม่ลูก
อาศัยหากินนอกชายฝั่ง จ.เพชรบุรี

จากการตรวจสอบอัตลักษณ์ (Photo ID) สามารถระบุชื่อวาฬบรูด้า จำนวน 9 ตัว ได้แก่ เจ้าวันใหม่ เจ้าสาคู เจ้าทองเอก แม่กันยา เจ้าสุขใจ เจ้าสุขสันต์ เจ้าส้มตำ และพบคู่แม่ลูก 1 คู่ ได้แก่ แม่ศรีสุขและเจ้าสีสัน สัตวแพทย์ทำการตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าทั้งสิ้นจำนวน 8 ตัว พบว่าทุกตัวมีการเคลื่อนไหว การทรงตัว คุณภาพและอัตราการหายใจปกติ และความสมบรูณ์ของร่างกาย (Body Condition Score: BCS) อยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย BCS = 2.31) และพบรอยโรคบนผิวหนัง (Tattoo Skin disease: TSD)  ทั้ง 8 ตัว ซึ่งนายสัตวแพทย์จะติดตามสุขภาพวาฬบรูด้าในอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตกต่อไป